95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Kraszewskiego 1-3

O mnie

Strona główna / O mnie

Trening uważności dla dzieci Łódź

Joanna Stankiewicz

O sobie

Jestem magistrem psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz certyfikowanym terapeutą dzieci i młodzieży oraz rodzin. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz wykładowcą akademickim w dziedzinie psychologii (WSKZ Wrocław).

Ukończyłam studia magisterskie na kilku kierunkach, w szerokim zakresie nauk społecznych, takich jak psychologia, socjologia, jak również kierunek pedagogiczny w zakresie nauczania języka obcego (filologia angielska).

Odbyłam kilkumiesięczne staże kliniczne na oddziałach psychiatrii dziecięcej oraz dorosłych w Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi.

Jestem również certyfikowaną trenerką metody Uważność żabki. Szkolenie odbyłam w 2019 roku w Leusden, w Holandii, u źródła, pod superwizją samej autorki tego programu Eline Snel. Pracuję także metodami Dialogu Motywującego. Ukończyłam Studium Dialogu Motywującego PTDM w wymiarze 96h wykładów, warsztatów i superwizji.

Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, początkowo jako nauczyciel, następnie jako psycholog szkolny w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

Obecnie udzielam wsparcia młodzieży jako psycholog szkolny, w liceum ogólnokształcącym w Łodzi. Prowadzę również prywatną praktykę psychoterapeutyczną i psychologiczną w gabinetach w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Warszawie oraz online.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji, odbywam również terapię własną. Współpracuję z lekarzem psychiatrą.

Specjalizuję się w psychoterapii dzieci i młodzieży oraz w pracy z rodziną. W swojej pracy opieram się na podejściu integrującym różne nurty psychoterapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo-behawioralnej oraz systemowej, technik ACT oraz terapii schematów. Ponadto prowadzę terapię par.

Korzystam również z praktyki uważności – mindfulness.

W obszarze mojej pracy znajduje się:

 • leczenie zaburzeń depresyjnych,
 • leczenie zaburzeń lękowych,
 • terapia uzależnień od mediów cyfrowych, smartfonów, gier, etc.
 • terapia rodzinnej oraz terapia par,
 • wsparcie i terapia dzieci i młodzieży LGBTQ+ oraz ich rodzin,
 • terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera,
 • terapia i wsparcie dzieci oraz rodzin w kryzysie okołorozwodowym,
 • terapia osób po nadużyciach seksualnych,
 • terapia i wsparcie dzieci i rodzin w żałobie, doświadczeniu straty,
 • wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie w trudnościach szkolnych,
 • pracy z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadmierną impulsywnością
 • terapia samookaleczeń i autoagresji,
 • terapia radzenia sobie z trudnymi emocjami (złością, lękiem, smutkiem, etc.),
 • terapia radzenia sobie z niską samooceną,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • terapia tików
 • wsparcie dzieci i młodzieży z wysoką wrażliwością
 • innych

Pracuję na terenie Łodzi, Warszawy i Aleksandrowa Łódzkiego.

Jestem autorką artykułu „Fonoholizm i inne nawyki cyfrowe jako nowe formy zaburzeń behawioralnych u dzieci i młodzieży” opublikowanego w ramach monografii „Psychiatria wieku rozwojowego” pod kierownictwem Krajowej Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, dr n. med. Aleksandra Lewandowskiej.

Do niepełnoletniego pacjenta: Pamiętaj, że w czasie sesji w gabinecie to Ty jesteś najważniejszy. To Ty decydujesz jakie treści zgłaszasz do terapii i nie jesteś do niczego zmuszany. O rzeczach, które są trudne nie musimy rozmawiać na pierwszych spotkaniach. Najpierw poznajemy się i budujemy relację.

Podstawą jest Twoje poczucie bezpieczeństwa i komfort.

Na początku opowiem Ci o zasadach naszej współpracy, w tym, o bardzo ważnej dla mnie etycznie, zasadzie poufności. Oznacza ona, że większość informacji, które mi przekażesz pozostanie między nami. Jedynym wyjątkiem będą sytuacje, w których w zagrożeniu jest Twoje zdrowie i życie. Do poinformowania o tym Twoich opiekunów zobowiązuje mnie prawo. Twoi rodzice zostaną poinformowani również o diagnozie ale nie o szczegółach dotyczących naszych spotkań. Jeśli chcesz przekazać coś swoim rodzicom, ale nie wiesz jak, możesz zrobić to z moją pomocą w trakcie sesji, tak aby czuć moje wsparcie i mieć poczucie bezpieczeństwa.

Do pełnoletniego pacjenta: wszystkie treści, o których będziemy rozmawiać na sesji pozostają tajemnicą terapii.

W drodze do wiedzy

Wykształcenie i doświadczenie


Ukończyłam wiele certyfikowanych szkoleń, m.in.:

 • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Studium Psychoterapii we Wrocławiu,
 • Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie,
 • Nastolatek u psychologa, czyli jak pracować z młodymi klientami – Centrum Psychotesto w Łodzi,
 • warsztaty „Skrzynka z narzędziami” – wychowanie bez kar i nagród w praktyce – Pracownia Psychoterapii „Cztery Maski”,
 • zastosowanie kart „Milowe” w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
 • szkolenie w nurcie „Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu”.
 • „Samouszkodzenia – jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?” – – Akademia Praktyka THERAPYTOOLS.
 • „Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo – behawioralnym” – Akademia Praktyka THERAPYTOOLS.
 • „Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami wobec uczniów z zespołem Aspergera oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem metod stosowanej analizy zachowania” – Centrum Terapii Behawioralnej Gdańsk.
 • „Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z małymi dziećmi” – Szkoła Psychoterapii „Crescentia”.
 • Trening Umiejętności Społecznych – TUS – terapia grupowa dzieci – certyfikat uprawniający do projektowania i prowadzenia zajęć TUS
 • Prawo dla psychologa i psychoterapeuty – dr Monika Nowicka-Jasińska


W trakcie innych szkoleń zapoznałam się z tematyką uzależnień behawioralnych, psychoterapii traum dziecięcych, depresji i zaburzeń lękowych. Znam i stosuję zasady diagnozowania zaburzeń oraz techniki pracy poznawczej i behawioralnej w takich zaburzeniach okresu dzieciństwa i adolescencji, jak: ADHD i ODD, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, depresja, samookaleczenia, myśli i tendencje samobójcze, autyzm i zespół Aspergera, tiki, zespół Touretta, itd.


Wiedzę szkoleniową wykorzystuję w praktyce. Prowadzę konsultacje indywidualne, jak i psychoedukacyjne zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą. Pracuję w dwóch łódzkich szkołach, gdzie mam możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i średniej. Tam stykam się z rozmaitymi problemami, których współcześnie doświadczają młodzi ludzie. Pracuję z dziećmi i nastolatkami z obniżoną samooceną, zaburzeniami depresyjnymi, prowadzę warsztaty radzenia sobie z trudnymi emocjami: złością, zamartwianiem się, smutkiem, lękiem. Ponadto prowadzę także zajęcia radzenia sobie z agresją, komunikacji w grupie rówieśniczej, samoakceptacji.

Trening uważności dla dzieci Łódź